Năm 2020, tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 11%

By March 20, 2020 March 31st, 2020 Kinh tế

Báo cáo trong buổi làm việc với đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, năm 2020 tỉnh đặt mục tiêu tổng sản phẩm xã hội đạt khoảng 62.500 tỷ đồng; tăng trưởng kinh tế khoảng 11%; thu nhập bình quân đầu người đạt 54,6 triệu đồng/người/năm.

Ngày 29/11, Đoàn công tác do đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 và định hướng năm 2020.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Cường – Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, năm 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 9,23%; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 41.755 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch). Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 16.500 tỷ đồng; huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 33.795 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 6.910 tỷ đồng (bằng 101,5% kế hoạch, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2018). Thu nhập bình quân đầu người đạt 49 triệu đồng/người/năm; ước tính tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2019 còn 9,35%.

Lĩnh vực xây dựng đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực; chất lượng học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được nâng lên. Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được quan tâm thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm theo chương trình, kế hoạch…

Về nhiệm vụ trong năm 2020, tỉnh Đắk Lắk đưa ra một số chỉ tiêu như: tổng sản phẩm xã hội đạt khoảng 62.500 tỷ đồng; tăng trưởng kinh tế khoảng 11%; thu nhập bình quân đầu người đạt 54,6 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,36% – 4,49%; có 40,1% (61/152 xã) đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Tòng Thị Phóng biểu dương những kết quả mà tỉnh Đắk Lắk đạt được trong thời gian qua. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị tỉnh Đắk Lắk cần tiếp tục bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; tập trung chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội.

Đồng chí Tòng Thị Phóng lưu ý việc phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phải đi đôi, hài hòa với vấn đề môi trường đô thị, môi trường sinh thái; chú trọng đến công tác quản lý, bảo vệ rừng; quan tâm đến kết cấu hạ tầng, không chỉ là kết cấu nội thành mà phải là kết cấu liên kết vùng.

Hoàng Anh

Leave a Reply