Category

Tuyển dụng

Internship Recruitment – 2020

By | Tuyển dụng | No Comments

DON GANH Internship Recruitment – 2020 ĐÒN GÁNH Tuyển Thực tập viên  #DonGanh #Tuyendung #ThucTap Chiến tàu Đòn Gánh ra khơi hiện đã phải bắt đầu đối mặt với muôn trùng hiểm nguy khó khăn mới, để có thể tiếp tục vươn xa hơn trên con đường vẽ tấm bản đồ mới…

Read More

Tuyển dụng – Tháng 01/2020

By | Tuyển dụng | No Comments

Chiến tàu ĐÒN GÁNH ra khơi hiện đã phải bắt đầu đối mặt với muôn trùng hiểm nguy khó khăn mới, để có thể tiếp tục vươn xa hơn trên con đường vẽ tấm bản đồ mới cho nhân loại Đòn Gánh  rất cần có những người cộng sự mới…

Read More