CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA RAU SẠCH CỦA NGƯỜI DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Việc sử dụng thực phẩm sạch, an toàn là vấn đề quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng trong đó có rau sạch (hay còn gọi là rau an toàn). Với mục đích đo lường, đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến quyết định mua rau sạch của người dân trên bàn thành phố Hồ Chí Minh, tác giả đã thực hiện đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua rau sạch của người dân thành phố Hồ Chí Minh” với những mục tiêu:

– Xác định, đo lường, đánh giá mức độ ảnh hưởng các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua rau sạch của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

– Đề xuất các kiến nghị dựa trên mức độ quan trọng của các yếu tố ảnh hưởng, giúp cho doanh nghiệp (nhà sản xuất, nhà phân phối) có thể xây dựng được chiến lược phát triển, hoàn thiện hệ thống phân phối, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm…đáp ứng tốt nhất nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Trong việc nghiên cứu tổng quan đề tài, tác giả đã tham khảo một số biến quan sát của đề tài nghiên cứu liên quan để xây dựng mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua rau sạch của người dân thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi tiến hành khảo sát, thu thập dữ liệu, tác giả đã tiến hành nhập liệu và xử lý dữ liệu bằng chương trình SPSS 20. Tác giả tiến hành thực hiện thống kê  nhằm mô tả đặc điểm của đối tượng được khảo sát, sau đó thực hiện phân tích hồi quy đa biến và kiểm định ANOVA giữa các nhóm nhân khẩu học để thu được các kết quả cần thiết cho đề tài.

Dựa trên kết quả mức độ tác động của các yếu tố, tác giả cũng đã đề xuất một số kiến nghị để có thể phát triển đầu ra cho rau sạch thông qua việc tác động và nâng cao kiến thức, hiểu biết của người tiêu dùng về sản phẩm rau sạch, về vệ sinh an toàn thực phẩm đồng thời nâng cao ý thức về sức khỏe dinh dưỡng và sức khỏe cộng đồng bên cạnh mối quan tâm về môi trường sống. Đề tài cũng đã đề cập đến các kiến nghị nhằm góp phần giảm giá thành rau sạch giúp cho người tiêu dùng tiếp cận và sử dụng mà không phải quá e ngại về vấn đề chi phí. Đây cũng là yếu tố có ảnh hưởng và tác động không nhỏ đến quyết định rau sạch của người dân.

 

Leave a Reply